Trang dành để giới thiệu các hoạ sĩ Việt Nam
            và các tác phẫm cuả họ

Page dédiée aux peintres vietnamien et leurs oeuvres

PHẠM CUNG
Sinh năm 1936 tại Quãng Ngãi
Đúc tượng và vẽ tranh từ năm 1952
Trong nhóm Duy Liêm - Tạ Tị - Duy Thanh và Đằng Giao
 
HỒ HOÀNG ĐÀI
Tốt nghiệp Trường Cao Đẵng M𓖿 Thuật Saigon năm 1957
Sáng tác tranh Sơn Dầu ,Sơn Mài ,Luạ và Giấy dán
 
THÀNH CHƯƠNG
 
ET LES AUTRES
 
. . .